Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Filipa Pauliny

Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZACH

Na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Pełnomocnictwa Szczególnego Nr OR.0052.30.2019 z dnia 21.10.2019 r. Wójta Gmina udzielającego Panu Ryszardowi Kamionce – Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach do przeprowadzenia konkursu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej,

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej, w związku z realizacją projektu „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Czytaj więcej...

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2020 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach,

na podstawie Pełnomocnictwa NR OR.0052.38.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. udzielonego przez Wójta Gminy Klucze, w związku z art. 25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.), działając na podstawie art. 190 ust. l  i  2 ustawy z dnia 9 czerwca  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2019  poz. 1111 z późn.zm.) oraz z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej pn.:

 

„Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2020 roku”.

Czytaj więcej...

Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2020 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

na podstawie Pełnomocnictwa NR OR.0052.36.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.  udzielonego  przez Wójta Gminy Klucze, w związku z art. 25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.) oraz z art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej pn.:

Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2020 roku”.

Czytaj więcej...

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach,

na podstawie Pełnomocnictwa NR OR.0052.39.2019 z dnia 14 listopada 2019 r.  udzielonego  przez Wójta Gminy Klucze, w związku z art. 25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.) oraz z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej pn.:

 

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na terenie Gminy Klucze w 2020 r.”

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.