Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Alfreda Izydora
Dopasuj rozmiar czcionki

NOWY PROJEKT 
12-02-2015

 

Od 2009 roku Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS
realizuje współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
projekty mające na celu prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.


Dzięki udzielonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotacji, także w tym roku, działalność ta jest kontynuowana zarówno w dotychczasowych jak i nowym lokalizacjach na terenie Województwa Małopolskiego.

Projekt ma na celu dalszą rozbudowę małopolskiego systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, skoncentrowanego na udzielaniu kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy. Aby skutecznie pomóc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w zakresie przeciwdziałania jego skutkom, w ramach projektu zaplanowano udzielanie pomocy przejawiającej się poprzez formy takie jak:

 

 • Specjalistyczna pomoc prawna;

 • Specjalistyczna pomoc psychologiczna (w tym psychoterapia oraz dostęp do osoby pierwszego kontaktu);
 • Pokrywanie kosztów  związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia;

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych;

 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania;

 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

 • Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw;

 • Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.


  Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc. 

 

Podstawowymi zasadami świadczenia pomocy są: dostępność, bezpłatny charakter pomocy, profesjonalność, interdyscyplinarność oraz dyskrecja. Pomoc świadczona jest 
przez specjalistów o wieloletnim doświadczeniu, tak aby przyniosła osobom pokrzywdzonym wymierne korzyści.


Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy, ośrodek współpracuje z innymi tego typu podmiotami na terenie całej Polski 
w ramach powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.


Pomoc świadczona jest zarówno stacjonarnie jak i zdalnie (poprzez e-mail oraz telefon) w pięciu miejscach: w siedzibie głównej w Krakowie oraz w Punktach Pomocy w Dąbrowie Tarnowskiej (Powiat Dąbrowski), Proszowicach (Powiat Proszowicki), Kluczach (Powiat Olkuski) oraz Liszkach (Powiat Krakowski). 


W Gminie Klucze dyżury pełnione są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, ul. Zawierciańska 12 przez psychologa oraz prawnika.


Dodatkowych informacji nt. możliwości skorzystania z pomocy specjalistów
można otrzymać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach,
ul. Zawierciańska 12

lub dzwoniąc  pod numer; (32) 642 84 67,
                                      (32) 642 94 01.

Copyright © 2013. TefodeArt Rights Reserved.