Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Michala Makarego

PRZEMOC W RODZINIE - Zespół Interdyscyplinarny

Dopasuj rozmiar czcionki

Przemoc w rodzinie niszczy rodzinę jako system wsparcia i niszczy system wsparcia jakim jest rodzina.

Są różne rodzaje przemocy:

 • przemoc domowa (przemoc w rodzinie) – jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powoduje cierpienie i szkody.
 • przemoc fizyczna – sprawca używa siły, powoduje uszczerbek na zdrowiu. Przemoc fizyczna przyjmuje postać: popychania, uderzania, policzkowania, szarpania, potrząsania, kopania, duszenia, bicia otwartą dłonią, pięścią lub przedmiotami.
 • przemoc psychiczna – sprawca podejmuje działania w celu obniżenia u ofiary poczucia własnej wartości, wywołuje u ofiary stany lękowe i depresyjne.
 • przemoc seksualna – sprawca wymusza pożycie seksualne, demonstruje zazdrość, krytykuje zachowania seksualne.
 • przemoc ekonomiczna – sprawca uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej, nie zaspakaja podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, odbiera zarobione pieniądze.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na samorządy obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Uchwałą Nr VIII/27/2011 Rady Gminy Klucze z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania, został przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach powołany Zespół Interdyscyplinarny.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorzy sądowi.


Zadaniem Zespołu jest:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych problemem przemocy domowej,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • podnoszenie kwalifikacji osób mających kontakt w swojej pracy z osobami uwikłanymi w przemoc.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się raz na trzy miesiące.

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego jego członkowie organizują grupy robocze skupiające przedstawicieli instytucji mających bezpośredni kontakt z rodziną, której dotyczy problem przemocy. Wymiana doświadczeń między instytucjami pozwala podjąć szerokie i skoordynowane działania pomocowe. Bezpośredni sposób przekazywania informacji oraz podejmowanie konkretnych działań, niewątpliwie usprawniają pracę i przyśpieszają osiągnięcie zamierzonego celu. Spotkania grup roboczych odbywają się raz w miesiącu.

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.