Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^powrót do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dziś są imieniny: Dominika Jana

DODATEK ENERGETYCZNY - Zasady udzielania świadczeń

Dopasuj rozmiar czcionki

Dodatek energetyczny jest świadczeniem socjalnym dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Został wprowadzony ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.984).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

 

WARUNKI PRZYZNANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Dodatek energetyczny przysługuje tzw. „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej”. Jest to osoba, która spełnia poniższe przesłanki:

  • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego (czyli ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

 Kwota dodatku energetycznego została określona normatywnie w art. 5c ust. 2 ustawy i ma charakter zryczałtowany. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wynosi:  

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,35 zł/miesiąc
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł/miesiąc
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,92 zł/miesiąc.

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku energetycznego powinny złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach wniosek o przyznanie dodatku energetycznego oraz kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu).

  

Copyright © 2013. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach Rights Reserved.